Centrum Praha

Centrum Praha - kontakty

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Praha
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935

Vedoucí centra: Mgr. Radka Vališková

E-mail: radka.valiskova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 736 620 807


Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 1, 2, 3, 8)
Mgr. Katarína Hegyesy
E-mail: katarina.hegyesyova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 733 142 095

Koordinátor osobní asistence (pro Prahu 6):
Mgr. Kateřina Ziková
E-mail: katerina.zikova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 736 620 802

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 5, 7, 9):
Bc. Veronika Juřicová
E-mail: veronika.juricova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 604 222 659

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 4, 10, 11):
Bc. Marie Bendová
E-mail: marie.bendova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 734 181 629

Ceník služeb

Cena za osobní asistenci .......................................................... 130,- Kč/hod