Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat

S námi může být stáří krásné

Hledáme nové zaměstnance

Více informací zde

Centrum Praha - kontakty

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Praha
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935

Vedoucí centra: Mgr. Radka Vališková

E-mail: radka.valiskova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 736 620 807


Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 1, 2, 3, 8)
Mgr. Katarína Hegyesy
E-mail: katarina.hegyesyova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 733 142 095

Koordinátor osobní asistence (pro Prahu 6):
Mgr. Kateřina Ziková
E-mail: katerina.zikova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 736 620 802

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 5, 7, 9):
Bc. Veronika Juřicová
E-mail: veronika.juricova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 604 222 659

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 4, 10, 11):
Bc. Marie Bendová
E-mail: marie.bendova@maltezskapomoc.cz 
Tel: 734 181 629

Ceník služeb

Cena za osobní asistenci .......................................................... 130,- Kč/hod

Centrum Brno - kontakty

Maltézská pomoc, o.p.s.
Dvořákova 13 (2. patro)
Brno 602 00

Koordinátorky osobní asistence:

Mgr. Nikola Vodvárková
tel. č.: 731 624 327
email: nikol.vodvarkova@maltezskapomoc.cz   

Bc. Ivona Finstrlová, DiS.
tel. č.: 731 595 122
email: ivona.finstrlova@maltezskapomoc.cz

Karin Šlejzáková DiS.
tel. č.: 734 181 630
email: karin.drdova@maltezskapomoc.cz

Ceník služeb

Cena za osobní asistenci ve všední dny (v noci, víkendy a svátky) ................. 120,- Kč/hod

Centrum Olomouc - kontakty

Maltézská pomoc, o.p.s.
Centrum Olomouc
Wurmova 7,
779 00 Olomouc

Vedoucí osobní asistence:

Mgr. Daniela Gajdošíková
Tel: 731 619 694
E-mail: asistence-ol@maltezskapomoc.cz

Koordinátoři osobní asistence:

Bc. Anežka Troppová, DiS.
Tel: 731 633 746
E-mail: anezka.troppova@maltezskapomoc.cz

Bc. Kateřina Měsíčková, DiS.
Tel: 731 633 746
E-mail: katerina.mesickova@maltezskapomoc.cz

Ceník služeb

Cena za osobní asistenci v pracovní dny…..……………....…..…………...…….….....…110,- Kč/hod.
Cena za osobní asistenci během víkendu, státního svátku a od 22:00 do 6:00.…......130,- Kč/hod.

Centrum Mělník - kontakty

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Mělník
Náměstí Karla IV. č.p. 184
276 01 Mělník

Mgr. Andrea Edrová
Tel.: 733 468 074
E-mail: andrea.edrova@maltezskapomoc.cz

Ceník služeb

Cena za osobní asistenci ............................................................................... 100,- Kč/hod
Cena za osobní asistenci (ve svátcích a o víkendech) .................................. 120,- Kč/hod

Centrum Žatec - kontakty

Maltézská pomoc, o. p. s.
Centrum Žatec
Písečná 2820 (DPS = dům s pečovatelskou službou; 7. patro)
438 01 Žatec

Koordinátorka osobní asistence:
Leona Šimková Tel: 730 166 373 Email: leona.simkova@maltezskapomoc.cz

Vedoucí Centra:
Renata Kubínková, DiS.
Tel: 730 166 373
E-mail: renata.kubinkova@maltezskapomoc.cz