25. Ošetření dekubitů (přeleženin): Převaz dekubitů nacházejících se na patě