35. Pohyb, pohybování (technika a prostředky): Používání vozíku v domácnosti