Osobní asistence

Osobní asistenci stavíme na hesle: „Pomáháme s úctou a laskavostí.“
Zajišťujeme ji zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením na několika místech České republiky.
Maltézská pomoc v rámci osobní asistence usiluje o to, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a i nadále tak udržovali sociální vazby a vedli plnohodnotný život.

Co osobní asistence nabízí?

Podporovat a pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům k rozvoji podle jejich možností a schopností. Důraz je kladen na přirozené začleňování do společnosti a umožnění jejich účasti v maximální možné míře při aktivitách běžného života: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, se zajištěním stravy, chodu domácnosti, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je osobní asistence vhodná

Chcete zůstat doma, ale potřebujete pomoci s chodem domácnosti? Rádi byste se šli projít, ale samotným se vám nechce a tak úplně „samo“ už to taky nejde? Chcete zůstat doma, ale potřebujete pomoci s přípravou a podáním jídla? Potřebujete jít na úřad, vyřídit nějaké formality nebo dojít na nákup, ale sami to nezvládnete? Chcete zůstat doma, ale potřebujete pomoc ráno se vstáváním, s osobní hygienou a toaletou? Co dělat, když se vaši rodiče nebo příbuzní či známí bez pomocné ruky neobejdou… Přejete si, aby vaši rodiče/prarodiče mohli zůstat doma, ale přes den se o ně nestíháte starat?Od toho tu je pro vás služba osobní asistence.

Na čem si v Maltézské pomoci při poskytování osobní asistence zakládáme

Dodržujeme nasmlouvané časy začátku a konce osobní asistence.
Osobní asistenci zajišťují pracovníci, které klient zná.
Snažíme se střídat je minimálně. Máte přiděleného koordinátora osobní asistence, který je garantem řádného průběhu služby.
Vycházíme klientům vstříc při změnách v potřebě obsahu a rozsahu osobní asistence.
Naše zaměstnance vybíráme, prochází úvodním školením, kontrolujeme jejich výpis z rejstříku trestů, dále je vzděláváme a poskytujeme jim supervizi.

Zásady osobní asistence

Podpora
Dostupnost
Odbornost
Pružnost
Rovný přístup
Respekt ke klientovi

Nabídka osobní asistence

Nabízíme sociální služby pro seniory, registrované na základě zákona č. 108 o sociálních službách.
Službu poskytujeme po dohodě nepřetržitě 24 hodin denně i během víkendů a svátků.

 • Pomůžeme Vám nebo Vašim blízkým zůstat co nejdéle doma

 • Postaráme se o Vaše blízké i během doby, kdy s nimi nemůžete být Vy

 • Zajišťujeme i celodenní péči, přizpůsobíme se Vašim potřebám

 • Pomůžeme v domácnosti (běžný úklid)

 • Zajistíme nákupy (doneseme nákup domů)

 • Pomůžeme s přípravou stravy – společně s Vámi uvaříme

 • Zajistíme kontakt s okolím – doprovodíme Vás k lékaři, na poštu, za kulturou

 • Pomůžeme při osobní hygieně

Hledáme zaměstnance

Jste v dobré fyzické a psychické pohodě?
Jste obětaví, empatičtí a rádi pomáháte druhým?

Výhodou je, pokud máte praxi péči o jiné osoby. Pak jste na situace, které mohou nastat, lépe připraveni. Všechny asistenty/asistentky vyškolíme, potřebné je naučíme a budeme jim oporou.

Seznam volných pozic.

Video návody

Rádi byste pečovali o své blízké a nevíte si rady či máte pocit, že můžete něco dělat špatně. Ve spolupráci se zahraničními pobočkami Maltézské pomoci jsme pro Vás připravili několik desítek videonávodů.

 • 1. Zajištění tělesné hygieny: Koupání – Mytí v posteli

 • 2. Zajištění tělesné hygieny: Koupání – Mytí v koupelně

 • 3. Zajištění tělesné hygieny: Péče o vlasy – Mytí vlasů v posteli

O Maltézské pomoci

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace, zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností.
Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické projekty akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity humanitárního charakteru.

CÍLE
Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí našich služeb je rovněž služba osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky.

CÍLOVÉ SKUPINY
Maltézská pomoc pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko,  mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů,  vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými kastrofami, lidi bez domova a další potřebné. Bližší informace naleznete v sekci "Naše projekty".

Maltézská pomoc, o. p. s., má 13  center: Praha, Brno, Olomouc, Mělník, Pardubice, Uherské Hradiště, Otrokovice, Žatec, Přerov, Šumperk, Jeseník, Valašské Meziříčí a Prostějov. V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace s názvem Česká maltézská pomoc. V Maltézské pomoci aktivně působí přes 350 lidí – zaměstnanců, stálých smluvních dobrovolníků a externích spolupracovníků.

HISTORICKÉ POSLÁNÍ
Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena 9.5.2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace  Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje poslání pomocí potřebným.

Maltézská pomoc je nejstarší charitativní organizace na světě a v rámci moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných prostřednictvím organizace Malteser International ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.

Kontakty na naše centra

Kam se na nás můžete obrátit? Službu osobní asistence poskytujeme v centrech Maltézské pomoci. Abychom pro Vás byli blíže máme naše centra pomoci hned v šesti velkých městech.

Kontakty

Adresa:
Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2
Malá Strana
118 00 Praha 1

Spojení:
    Telefon: +420  257 534 935
    E-mail: info@maltezskapomoc.cz 

Fakturační údaje:
IČO: 26708451
Číslo účtu: 178855778/0300
nebo číslo účtu: 5333322/0800

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.