Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat

S námi může být stáří krásné

Hledáme nové zaměstnance

Více informací zde

Osobní asistence

Naši osobní asistenci stavíme na hesle: „Pomáháme s úctou a laskavostí.“
Osobní asistenci poskytujeme pod záštitou Maltézské pomoci, která je obecně prospěšnou společností s renomé úspěšné organizace zaměřené na tuto službu. Zajišťujeme ji zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením na několika místech České republiky.
Maltézská pomoc v rámci osobní asistence usiluje o to, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a i nadále tak udržovali sociální vazby a vedli plnohodnotný život.

Co osobní asistence nabízí?

Podporovat a pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům k rozvoji podle jejich možností a schopností. Důraz je kladen na přirozené začleňování do společnosti a umožnění jejich účasti v maximální možné míře při aktivitách běžného života: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, se zajištěním stravy, chodu domácnosti, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je osobní asistence vhodná

Chcete zůstat doma, ale potřebujete pomoci s chodem domácnosti? Od toho tu je pro vás služba osobní asistence.
Rádi byste se šli projít, ale samotným se vám nechce a tak úplně „samo“ už to taky nejde? Od toho tu je pro vás služba osobní asistence.
Chcete zůstat doma, ale potřebujete pomoci s přípravou a podáním jídla? Od toho tu je pro vás služba osobní asistence.
Potřebujete jít na úřad, vyřídit nějaké formality nebo dojít na nákup, ale sami to nezvládnete? Od toho tu je pro vás služba osobní asistence.
Chcete zůstat doma, ale potřebujete pomoc ráno se vstáváním, s osobní hygienou a toaletou? Od toho tu je pro vás služba osobní asistence.
Co dělat, když se vaši rodiče nebo příbuzní či známí bez pomocné ruky neobejdou…
Přejete si, aby vaši rodiče/prarodiče mohli zůstat doma, ale přes den se o ně nestíháte starat? Od toho tu je pro vás služba osobní asistence..

Na čem si v Maltézské pomoci při poskytování osobní asistence zakládáme

Dodržujeme nasmlouvané časy začátku a konce osobní asistence.
Osobní asistenci zajišťují pracovníci, které klient zná. Snažíme se střídat je minimálně.
Máte přiděleného koordinátora osobní asistence, který je garantem řádného průběhu služby.
Vycházíme klientům vstříc při změnách v potřebě obsahu a rozsahu osobní asistence.
Naše zaměstnance vybíráme, prochází úvodním školením, kontrolujeme jejich výpis z rejstříku trestů, dále je vzděláváme a poskytujeme jim supervizi.

Principy osobní asistence

Nezávislost a samostatnost uživatele.
Individuální přístup k uživateli.
Partnerství a spolupráce.
Respekt a úcta k uživateli.

Nabídka osobní asistence

Nabízíme sociální služby pro seniory, registrované na základě zákona č. 108 o sociálních službách.
Službu poskytujeme po dohodě nepřetržitě 24 hodin denně i během víkendů a svátků.

  • Pomůžeme Vám nebo Vašim blízkým zůstat co nejdéle doma

  • Postaráme se o Vaši babičku/dědečka během doby, kdy jste v zaměstnání či na dovolené

  • Zajišťujeme i celodenní péči, přizpůsobíme se Vašim potřebám

  • Pomůžeme v domácnosti (běžný úklid)

  • Zajistíme nákupy (doneseme nákup domů)

  • Pomůžeme s přípravou stravy – společně s Vámi uvaříme

  • Zajistíme kontakt s okolím – doprovodíme Vás k lékaři, na poštu, za kulturou

  • Pomůžeme při osobní hygieně

Novinky e-mailem

Nechcete, aby Vám unikla žádná novinka či akce? Napište nám Vaše jméno a e-mail a my Vás o každé budeme včas informovat.

Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit.

Hledáme zaměstnance

Osobní asistence je prací s přidanou hodnotou, a přináší tak do života radost oběma stranám. Je to zároveň povolání náročné  i po psychické stránce, jak už kontakt s lidmi, kteří jsou na naší pomoci závislí, občas bývá. Proto ji ne každý zvládne. V osobní asistenci se ale řada lidí našla a to bez ohledu na věk a vzdělání. Je to zaměstnání, které má skutečně smysl, a ze kterého mají naši zaměstnanci dobrý pocit.
Kdo jsou  „naši lidé“? Inspirativní příběhy osobních asistentů a asistentek si můžete prohlédnout na stránkách Maltézské pomoci.

Jste v dobré fyzické a psychické pohodě?
Rádi přijímáte  pozitivní energii stejně, jako ji umíte rozdávat?
Jste obětaví, empatičtí a rádi pomáháte druhým?
Nebaví Vás současné zaměstnání? Nenaplňuje Vás?
Zajímáte se o osobní asistenci a vidíte se jako vhodný kandidát?

Nevyžadujeme specifický obor vzdělání ani profesní zkušenosti. Výhodou je, pokud za sebou máte například péči o někoho z rodiny. Pak jste na situace, které mohou nastat, lépe připraveni. Všechny asistenty/asistentky vyškolíme, potřebné je naučíme a budeme jim oporou.

Rádi mezi sebou na pozici osobního asistenta přivítáme jak aktivní lidi po padesátce, tak studenty medicíny, absolventy sociálně či zdravotně zaměřených oborů nebo matky na (či po) rodičovské dovolené apod.

Video návody

Rádi byste pečovali o své blízké a nevíte si rady či máte pocit, že můžete něco dělat špatně. Ve spolupráci se zahraničními pobočkami Maltézské pomoci jsme pro Vás připravili několik desítek videonávodů.

Zajištění tělesné hygieny

O Maltézské pomoci

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace, zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností.
Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické projekty akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity humanitárního charakteru.

CÍLE
Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí našich služeb je rovněž služba osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky.

CÍLOVÉ SKUPINY
Maltézská pomoc pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko,  mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů,  vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými kastrofami, lidi bez domova a další potřebné. Bližší informace naleznete v sekci "Naše projekty".

Maltézská pomoc, o. p. s., má 13  center: Praha, Brno, Olomouc, Mělník, Pardubice, Uherské Hradiště, Otrokovice, Žatec, Přerov, Šumperk, Jeseník, Valašské Meziříčí a Prostějov. V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace s názvem Česká maltézská pomoc. V Maltézské pomoci aktivně působí přes 350 lidí – zaměstnanců, stálých smluvních dobrovolníků a externích spolupracovníků.

HISTORICKÉ POSLÁNÍ
Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena 9.5.2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace  Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje poslání pomocí potřebným.

Maltézská pomoc je nedílnou součástí je nejstarší charitativní organizace na světě a v rámci moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných prostřednictvím organizace Malteser International ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.

Poptávkový / objednávkový / kontaktní formulář

Kontakty

Adresa:
Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2
Malá Strana
118 00 Praha 1

Spojení:

    +420 257 534 935

    info@maltezskapomoc.cz 

Fakturační údaje:
IČO: 26708451
Číslo účtu: 178855778/0300
nebo číslo účtu: 5333322/0800